Interiérový design/NÁUČNÉ PEXESO10/Diamond Skin/50%zlava na terapie v Diamond Skin health & beauty

Náučné PE-XE-SLO10/Diamond  Skin/Rozprávkové pexeso/

Zabavte seba i svoje dieťa /rozprávkové pexeso.Prvé Božské písmo-písmo Slovanov.

/Буквица/

BUKVICA - /Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u BOHA a BOH bol SLOVOM!

                     TO SLOVO-/svätého seba /-dal svojmu národu SLOVA!

                                         NÁRODU SLOVA,  SLOVANOM!

Ako prvý ľudia na zemi v jaho svätej Božskej rajskej záhrade kráčali po zemi ľudia, ktorým dal meno podľa seba,

                      keď sa stal SLOVOM boli to prvý ľudia v jeho raji a dal im meno SLOVANIA.

                                                      SLOVAN A SLOVENKA!

                           Daroval im svoju zem raj na zemi a ten raj nazval SLOVENSKO!

  SÁM  BOH STVORITEĽ im  ŽE-HNAL mnoho potomkov a  dal im mnoho hojnosťi všetkého , daroval im raj na zemi!

Že-hnal im plodnosť a svojmu národu slova  povedal "SLOVANIA! budete najväčším,najsilnejším  a najslávnejším národom medzi všetkými národmi na mojej svätej zemi lebo Vám som dal svoje sväté  SLOVO  a dávam Vám i PÍSMO". Podľa živého  stromu BUK- ži-VICA!BUDE SA VAŠE PÍSMO MENOVAŤ BUK-ži-VICA! 9- /ŽIVICA je miazga života stromu života a jeho plody simbolizujú,múdrosť-hlavu plodu s čiapočkou,plodnosť hojnosť i silu národa i na slávu jeho svätosti SLOVA STVORITEĽA NEBA,ZEME SVETOV!

SLOVANOV stvoril BOH a požehnal im mnoho potomkov,ktorý budú na jeho  obraz vo stvorení žiť a svätosť jeho i sväté SLOVO I PÍSMO SVÄTIŤ A NAVEKY CTIŤ!TO SLOVO IM DAROVAL A POŽEHNAL HO V SEBE I V JEHO NÁRODE SLOVA.JEHO NÁROD-ÓM,ÓM,ÓM JE NÁ-ROD SLOVAN-OV!"SLOVANIA budú uctievať a oslavovať BOŽSTVO jediného stvoriteľa svetla svetov i ochraňovať Božskosť svoju, ktorú som i Vašim potomkom  daroval a nikdy nezneužijú ju ani proti sebe ani proti iným národom".Povedal a požehnal im a to všetko budete svätiť svojim ŽIVOTOM, SLOVOM i PÍSMOM a učiť iné národy k úcte svätosťi môjho i Vášho svätého SLOVA SLOVANIA! STE NÁRODOM SLOVA  I OCHRANCOVIA MIERU MEDZI VŠETKÝMI BUDÚCIMI NÁRODMI NA ZEMI A SVOJOU SVÄTOSŤOU POŽEHNANÉ  SVOJE SLOVO DAROVAL VŠETÝM SLOVANOM!    "SLOVANIA  BUĎTE NÁRODOM SLOVA I PÍSMA"a požehnal!

Nie chlebom ale SLOVOM ducha svätého budeš žiť na veky vekov! JE a-ŽIŠ!Jesť -JEST-VO-VAŤi/v MAŤi/ a ŽIŤ- v -SLOVE!

 Vo svojej svätosti  rajskej záhrade požehnanie veľkej krajine dal a svojim SlOVOM  SLOVENSKO požehnal i národom menoval!

                    KEĎ  BOH STVORITEĽ NEBA I ZEME STVORIL ČLOVEKA DAL MU MENO PODĽA SEBA,KEĎ SA STAL SLOVOM!

                    DAL MU MENO SLOVAN-a NÁRODU SLOVA SLOVANIA!

                    BUKVICA je napísaná na druhej strane PEXESA/10/SLOVA/.

Prajeme príjemnú zábavu.

€25
Skladom

Popis produktu nie je dostupný

Kód Kód: 734
Kategória: Dámske oblečenie